ჩვენი საიტები
GE

პროექტის შემუშავება

ჩვენ გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას პროექტის შემუშავების პროცესში. ჩვენი ფასილიტატორები დაგეხმარებიან პროექტის ლოგიკური ჩარჩოს (კონკრეტული დონორის მოთხოვნების შესაბამისად) შემუშავებაში – მიზნების, ამოცანების, შედეგებისა და შესაბამისი ინდიკატორების განსაზღვრაში.

დამატებით, კონსულტაციის ფარგლებში შესაძლებელია საპროექტო განაცხადის სხვა კომპონენტების მომზადებაში დახმარება.