ჩვენი საიტები
GE

შიდა ორგანიზაციული პოლიტიკის შემუშავება

შიდა ორგანიზაციული პოლიტიკის შემუშავება

ორგანიზაციის განვითარებასთან ერთად ხშირ შემთხვევაში ჩნდება ფორმალიზების დონის გაზრდის საჭიროება.

მართვის საკითხების დარეგულირების, გამარტივებისთვის და საერთაშორისო დონორების სტანდარტების დაკმაყოფილებისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ შიდაორგანიზაციული პროცესები და პროცედურები შეუფერხებლად ფუნქციონირებდეს.

ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აღიარებულ და, ამასთანავე, თქვენს ორგანიზაციაზე მორგებულ შიდაორგანიზაციული პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავებასა და დანერგვაში მხარდაჭერას.