ჩვენი საიტები
GE

კვლევის ანგარიში "კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის დანერგვის მონიტორინგი და შეფასება"

კვლევის ანგარიში "კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის დანერგვის მონიტორინგი და შეფასება"

CSRDG-ის მხარდაჭერით, პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა" ფარგლებში, "ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ" კვლევის ანგარიში გამოაქვეყნა თემაზე 'კორპორაციული ანგარიშგებების სისტემის  დანერგვის მონიტორინგი და შეფასება'.

გაეცანით ანგარიშს

CSRDG-ისა და მისი პარტნიორების მიერ შექმნილ პულიკაციებს ევროკავშირთან ასოცირების მონიტორინგის შესახებ გაეცანით ვებგვერდზე - www.asocireba.ge

გაზიარება