ჩანაწერები

შენიშვნები და წინადადებები საქართველოს კონსტიტუციის პროექტზე

ლევან ალაფიშვილი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი კონსტიტუცია…