მოწვევა ტრენინგში მონაწილეობისთვის

,
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, იწვევს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების თაობაზე, ტრენინგში მონაწილეობისთვის.

ტრენინგის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგს. ტრენინგების ციკლის დასრულების შემდგომ, 2017 წლის აგვისტოში, გამოცხადდება მცირე გრანტების კონკურსი ქართული რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგისათვის. ორგანიზაციის წარმომადგენლის მიერ ტრენინგზე მიღებული ქულები საგრანტო კონკურსისას გათვალისწინებული იქნება.

გაითვალისწინეთ: ტრენინგზე ადგილები შეზღუდულია! 2017 წლის ივნის-აგვისტოს განმავლობაში ტრენინგი ჩაუტარდება სულ 60 ადამიანს, რომლებიც დაიყოფა 15-კაციან ჯგუფებად, ინტერესების მიხედვით. შევეცდებით, რომ ჯგუფში გავაერთიანოთ მსგავსი ინტერესების მქონე მონაწილეები და თითოეული ჯგუფის ტრენინგის თემატიკა მათ ინტერესებს მივუსადაგოთ. პირველი ჯგუფის ტრენინგი ჩატარდება თბილისში 20-23 ივნისს, მეორე ჯგუფის – ქუთაისში 4-7 ივლისს, მესამე ჯგუფის – ბათუმში 18-21 ივლისს და მეოთხე ჯგუფის – თელავში, 1-4 აგვისტოს.

დაინტერესებულ ორგანიზაციებს ვთხოვთ შეავსონ ტრენინგში მონაწილის განაცხადი (იხ. ბმული). ტრენინგის მონაწილეთა რეგისტრაციის ვადაა 1-დან 12 ივნისის ჩათვლით. დაგვიანებული განაცხადები არ მიიღება! უპირატესობა მიენიჭება იმ მონაწილეს, რომელმაც განაცხადი უფრო ადრე შეავსო.

დაშვებულია ტრენინგში მონაწილეობისთვის ერთი ორგანიზაციის მიერ ერთზე მეტი მონაწილის გამოგზავნა/დარეგისტრირება. თუმცა მონაწილეთა შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება ორგანიზაციის მიერ პირველად დასახელებულ წარმომადგენელს.

დაინტერესებულ ორგანიზაციებს ვთხოვთ შეავსონ შემდეგი განაცხადი (იხ. ბმული, ან: http://tinyurl.com/y7dcftro ) და აირჩიონ შემოთავაზებულიდან ის სესიები, რომელიც მათ გამოადგებათ ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტორინგისა და ადვოკატირებისთვის.

 

არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლების ტრენინგი ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების თაობაზე

ტრენინგის თარიღები:

თბილისში  –  20-23 ივნისი, 2017 წ.

ქუთაისში  – 4-7 ივლისი, 2017 წ.

ბათუმში  – 18-21 ივლისი, 2017 წ.

თელავში  –  1-4 აგვისტო, 2017 წ.

თითოეული ტრენინგის ხანგრძლივობა: 19 საათი

ბენეფიციარები (თითოეული ტრენინგის): ადგილობრივი დონის არასამთავრობო ორგანიზაციების  15 წარმომადგენელი. სულ – 60 ადამიანი.[1]

სავარაუდო დღის წესრიგი (თითოეული ტრენინგის)

პირველი დღე :

 • 8:00 – 13:00 – მონაწილეთა ჩამოსვლა
 • 13:00 – 14:00 – სადილი
 • 14:00 – 14:30 – ტრენინგის გახსნა, მისასალმებელი სიტყვები
 • 14:30 – 16:00 – სესია 1
 • 16:00 – 16:15 – ყავის შესვენება
 • 16:15 – 17:45 – სესია 2
 • 20:00 – 21:00 – ვახშამი (მონაწილეებისთვის)

მეორე დღე:

 • 8:00 – 9:30 – საუზმე (მონაწილეებისთვის)
 • 10:00 – 11:30 – სესია 3
 • 11:30 – 11:45 – ყავის შესვენება
 • 11:45 – 13:15 – სესია 4
 • 13:15 – 14:15 – სადილი
 • 14:15 – 15:45 – სესია 5
 • 15:45 – 16:00 – ყავის შესვენება
 • 16:00 – 17:30 – სესია 6
 • 20:00 – 21:00 – ვახშამი (მონაწილეებისთვის)

მესამე დღე:

 • 8:00 – 9:30 – საუზმე (მონაწილეებისთვის)
 • 10:00 – 11:30 – სესია 7
 • 11:30 – 11:45 – ყავის შესვენება
 • 11:45 – 13:15 – სესია 8
 • 13:15 – 14:15 – სადილი
 • 14:15 – 15:45 – სესია 9
 • 15:45 – 16:00 – ყავის შესვენება
 • 16:00 – 17:30 – სესია 10
 • 20:00 – 21:00 – ვახშამი (მონაწილეებისთვის)

მეოთხე დღე:

 • 8:00 – 9:30 – საუზმე (მონაწილეებისთვის)
 • 10:00 – 11:30 – სესია 11
 • 11:30 – 11:45 – ყავის შესვენება
 • 11:45 – 13:15 – სესია 12
 • 13:15 – 13:45 – ტრენინგის შეფასება და დახურვა
 • 13:45 – 14:45 – სადილი
 • 15:00 – მონაწილეთა გამგზავრება

 

ტრენინგებზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

 • ასოცირების შეთანხმება და საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობის ისტორია
 • საერთო ევროპული ფასეულობების განმტკიცება და დაცვა;
 • ევროპული ინტეგრაცია – ძირითადი ინსტიტუტები და ორგანოები;
 • ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა და შემდგომი ნაბიჯები ევროპული ინტეგრაციისთვის;
 • ასოცირების შეთანხმების საკითხები:
  • საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა;
  • მართლმსაჯულება – თავისუფლება და უსაფრთხოება;
  • კანონის უზენაესობა, მართლმსაჯულება, ადამიანის უფლებები;
  • საჯარო სამსახურის რეფორმა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა;
  • კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება;
  • DCFTA-ის ზოგადი მიმოხილვა, საბაჟო პოლიტიკა;
  • ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში /პროდუქციის უსაფრთხოება, WTO პრინციპები;
  • სურსათის უვნებლობა;
  • ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა;
  • კონკურენციის პოლიტიკა;
  • საჯარო შესყიდვები;
  • ბიზნესის დაფუძნების თავისუფლება;
  • საგადასახადო პოლიტიკა;
  • დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა;
  • გარემოსდაცვითი პოლიტიკა;
  • ტრანსპორტი;
  • ენერგეტიკა;
  • მომხმარებელთა უფლებების დაცვა;
  • ახალგაზრდული პოლიტიკა;
  • თანამშრომლობა აუდიოვიზუალურ და კულტურულ სფეროებში;
 • საქართველოს ევროინტეგრაცია და სამოქალაქო სექტორი;

მიზნები

 1. მონაწილეთა მიერ AA/DCFTA ძირითადი საკითხების /კონცეფციების და ვალდებულებების გაგება
 2. არასამტავრობო სექტორის როლის გააზრება AA/DCFTA შესრულების მონიტორინგის თვალსაზრისით
 3. ცნობიერების ამაღლება AA/DCFTA შესრულების მონიტორინგის საშუალებების თაობაზე.

მეთოდოლოგია

 1. ტრენინგები მოიცავს როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ, ინტერაქტიულ მუშაობას.
 2. მნიშვნელოვანი დრო დაეთმობა დისკუსიებს არასამთავრობო სექტორის მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების მონიტოპრინგის საშუალებებისა და გეგმების თაობაზე

 

 

[1] ტრენინგი ჩაუტარდება სულ 60 ადამიანს, რომლებიც დაიყოფა 15-კაციან ჯგუფებად, ინტერესების მიხედვით. შევეცდებით, რომ ჯგუფში გავაერთიანოთ მსგავსი ინტერესების მქონე მონაწილეები და თითოეული ჯგუფის ტრენინგის თემატიკა მათ ინტერესებს მივუსადაგოთ. პირველი ჯგუფის ტრენინგი ჩატარდება თბილისში 20-23 ივნისს, მეორე ჯგუფის – ქუთაისში 4-7 ივლისს, მესამე ჯგუფის – ბათუმში 18-21 ივლისს და მეოთხე ჯგუფის – თელავში, 1-4 აგვისტოს.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *