ჩვენი საიტები
GE

ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის 2012-2017

ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის 2012-2017

პროექტი მიზნად ისახავდა ქალთა გენდერული თანასწორობის და ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა სამეგრელოსა და კახეთის რეგიონებში. 

პროექტის ორი ეტაპი დასრულებულია (პირველი ეტაპი 2012-2015 წწ და 2016-2017 წწ).  

პროექტის განხორციელების შედეგად - სამეგრელოსა და კახეთის 28 თემში  ქალთა საინიციატივო ჯგუფების ფორმირება,  ქალების შესაძლებლობების განვითარება, ასევე სათემო ჯგუფებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას,  სამოქალაქო სექტორსა და ადგილობრივ ბიზნეს შორის ურთიერთობების დამყარების ხელშეწყობა,  გაღრმავება და  გაძლიერება. პროექტის ორივე ეტაპზე ჯამურად ჩართული იყო 299 ლიდერი ქალი, შეიქმნა 50 სათემო ჯგუფი. ჩატარდა 60 ტრენინგი, 209 თემატური სემინარი და სამუშაო შეხვედრა. ჩატარდა გაცნობითი ხასიათის 12 ტური. მიკრო საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში დაფინანსდა  87 პროექტი რომლის ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა 388 031 ლარს. 

პროექტის ღირებულება: 1 130 389 დოლარი

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს მცირე გრანტების პროგრამა GEF 

პარტნიორი ორგანიზაციები: საგა; ათინათი;

ხანგრძლივობა: 25/01/2012-31/01/2017 

გაზიარება