ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  პრო ბონო - კერძო და სამოქალაქო სექტორების თანამშრომლობა

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  დასაქმების აღქმული ბარიერების კვლევა სამუშაოს მაძიებელთა შორის

  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება
 • publication

  ადგილობრივი შრომის ბაზრის საჭიროებების კვლევა

  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება
 • publication

  სოციალური მეწარმეობის სახელმწიფო მხარდაჭერა: საერთაშორისო გამოცდილება და სფეროს განვითარების ადგილობრივი პერსპექტივები

  სოციალური მეწარმეობა
 • publication

  სოციალური საწარმოების გავლენის კვლევა საქართველოში

  სოციალური მეწარმეობა
 • publication

  უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების წარმატებული ფოტო ისტორიები

  სოციალური მომსახურების განვითარება