ჩვენი საიტები
GE

ადგილობრივი ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების, სოციალური საწარმოების თუ სხვადასხვა სამოქალაქო ინიციატივების ფინანსური თუ ინტელექტუალური მხარდაჭერა, ორგანიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმიანობას წარმოადგენს.

1998 წლიდან, ორგანიზაცია საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით პერიოდულად აცხადებს საგრანტო კონკურსებს, რომელიც ცალკეული პროგრამული ამოცანების შესრულების მიზანს ემსახურება. საგრანტო კონკურსები ცხადდება ღია საკონკურსო წესის შესაბამისად საქართველოს მასშტაბით ან ცალკეული სამიზნე მუნიციპალიტეტების ფარგლებში. ასევე ცხადდება დახურული საგრანტო კონკურსები მხოლოდ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისათვის. კონკურსის ფარგლებში მიღებული პროექტების დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს შეფასების დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენლებითა და სხვადასხვა დარგის დამოუკიდებელი ექსპერტებით.

თითოეულ გამოცხადებულ კონკურსს თან ახლავს დეტალური ინფორმაცია კონკურსის მიზნებისა და ამოცანების, პრიორიტეტებისა და პირობების, საპროექტო განაცხადის წარდგენის პროცედურისა და/თუ საპროექტო განაცხადის ფორმების შესახებ. კონკურსში მონაწილეობით დაინტერესებული პირებისათვის ასევე ცხადდება დამატებითი საკონსულტაციო შეხვედრებიც. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა/ჯგუფებმა თუ ფიზიკურმა პირებმა განაცხადის სრული პაკეტი უნდა წარმოადგინონ ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით იმ კონკრეტულ მისამართზე, რაც მითითებული იქნება ცალკეული საგრანტო კონკურსის შესახებ საინფორმაციო განაცხადში. საგრანტო კონკურსებით დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ თვალი ადევნოთ ორგანიზაციის სიახლეებისა და ფეისბუკის გვერდებს, ასევე შეგიძლიათ ,გაეცნოთ ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი პროექტების შესახებ ინფორმაციას.

1998

წლიდან სამოქლაქო საზოგადოების მხარდაჭერაში

500

დაფინანსებული პროექტი

256512

გაცემული ლარი

სოციალური მუშაობის შესახებ კანონის სამოქმედო გეგმის აღსრულების შეფასება და 2020 წლის ანგარიშის მომზადება

ა(ა)იპ სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

მიმართულებები: სოციალური მომსახურების განვითარება
 • ბიუჯეტი: 1400 ევრო
 • რეგიონი: თბილისი
 • ხანგრძლივობა: 2020/09/01-2022/12/01
 • სტატუსი: დასრულებული

სუფთა გარემო ნარჩენების გარეშე ხაშურის მუნიციპალიტეტში

მეგობრობის ხიდი - ქართლოსი

მიმართულებები: ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა
 • ბიუჯეტი: 32878 ლარი
 • რეგიონი: შიდა ქართლი
 • ხანგრძლივობა: 2022/04/01-2022/11/30
 • სტატუსი: დასრულებული

პროფესიული განათლება - პერსპექტივები კახეთის რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით

ასოციაცია სოციალური ქოლგა

მიმართულებები: ევროინტეგრაციის ხელშეწყობა
 • ბიუჯეტი: 35000 ლარი
 • რეგიონი: კახეთი
 • ხანგრძლივობა: 2021/11/22-2022/11/20
 • სტატუსი: დასრულებული

სოციალური მუშაობის კანონის სამოქმედო გეგმის აღსრულების ადვოკატობის კამპანია - 2022

ა(ა)იპ სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

მიმართულებები: სოციალური მომსახურების განვითარება
 • ბიუჯეტი: 1000 ევრო
 • რეგიონი: თბილისი
 • ხანგრძლივობა: 2022/10/03-2022/11/05
 • სტატუსი: დასრულებული

საქართველო

მიმდინარე: 0 დასრულებული: 226