ჩვენი საიტები
GE

ადგილობრივი ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფების, სოციალური საწარმოების თუ სხვადასხვა სამოქალაქო ინიციატივების ფინანსური თუ ინტელექტუალური მხარდაჭერა, ორგანიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმიანობას წარმოადგენს.

1998 წლიდან, ორგანიზაცია საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით პერიოდულად აცხადებს საგრანტო კონკურსებს, რომელიც ცალკეული პროგრამული ამოცანების შესრულების მიზანს ემსახურება. საგრანტო კონკურსები ცხადდება ღია საკონკურსო წესის შესაბამისად საქართველოს მასშტაბით ან ცალკეული სამიზნე მუნიციპალიტეტების ფარგლებში. ასევე ცხადდება დახურული საგრანტო კონკურსები მხოლოდ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისათვის. კონკურსის ფარგლებში მიღებული პროექტების დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს შეფასების დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც დაკომპლექტებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენლებითა და სხვადასხვა დარგის დამოუკიდებელი ექსპერტებით.

თითოეულ გამოცხადებულ კონკურსს თან ახლავს დეტალური ინფორმაცია კონკურსის მიზნებისა და ამოცანების, პრიორიტეტებისა და პირობების, საპროექტო განაცხადის წარდგენის პროცედურისა და/თუ საპროექტო განაცხადის ფორმების შესახებ. კონკურსში მონაწილეობით დაინტერესებული პირებისათვის ასევე ცხადდება დამატებითი საკონსულტაციო შეხვედრებიც. დაინტერესებულმა ორგანიზაციებმა/ჯგუფებმა თუ ფიზიკურმა პირებმა განაცხადის სრული პაკეტი უნდა წარმოადგინონ ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით იმ კონკრეტულ მისამართზე, რაც მითითებული იქნება ცალკეული საგრანტო კონკურსის შესახებ საინფორმაციო განაცხადში. საგრანტო კონკურსებით დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ თვალი ადევნოთ ორგანიზაციის სიახლეებისა და ფეისბუკის გვერდებს, ასევე შეგიძლიათ ,გაეცნოთ ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი პროექტების შესახებ ინფორმაციას.

1998

წლიდან სამოქლაქო საზოგადოების მხარდაჭერაში

500

დაფინანსებული პროექტი

256512

გაცემული ლარი

ცოდნის კაფეს 60+ კლუბი აქტიური დაბერებისთვის

ა(ა)იპ სამოქალაქო ინიციატივა-Civic Initiative

მიმართულებები: სოციალური მომსახურების განვითარება
 • ბიუჯეტი: 13490 ევრო
 • რეგიონი: კახეთი
 • ხანგრძლივობა: 2021/10/25-2022/10/24
 • სტატუსი: დასრულებული

რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამის გაუმჯობესება

ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მზურნველობა მოკლებულთა ორგანიზაცია მადლი

მიმართულებები: სოციალური მომსახურების განვითარება
 • ბიუჯეტი: 10 251 ევრო
 • რეგიონი: კახეთი
 • ხანგრძლივობა: 2021/10/25-2022/10/24
 • სტატუსი: დასრულებული

უფლებებზე დაფუძნებული მომსახურების დანერგვა ბავშვთა დღის ცენტრში

ა(ა)იპ კავშირი ორიონი

მიმართულებები: სოციალური მომსახურების განვითარება
 • ბიუჯეტი: 13 456 ევრო
 • რეგიონი: იმერეთი
 • ხანგრძლივობა: 2021/10/25-2022/10/24
 • სტატუსი: დასრულებული

ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის გაძლიერება

ა(ა)იპ აბილიტაციის და განვითარების ცენტრი

მიმართულებები: სოციალური მომსახურების განვითარება
 • ბიუჯეტი: 13 460 ევრო
 • რეგიონი: აჭარა
 • ხანგრძლივობა: 2021/10/25-2022/10/24
 • სტატუსი: დასრულებული

საქართველო

მიმდინარე: 0 დასრულებული: 226